Τρια από τα βίντεο που δημιουργησε η ομάδα εκπαιδευτικών επιμορφωτων στο πλαίσιο της τριτης ενότητας "ΜΟΝΤΑΖ" του εργαστηρίου animation που τρέχει αυτή τη περίοδο . Αυτά τα βίντεο είναι αποτέλεσμα της εξάσκησης επάνω στη δυνατότητα Green Screen και δημιουργίας κίνησης που δίνεται από ορισμένα προγράμματα μοντάζ

Οι κάρτες " πριν" και "μετά" που πέφτουν στα βίντεο αναφέρονται στο πριν και μετά την ενεργοποίηση του green screen