ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΛΑΣ

Οι πρώτες συναντήσεις του εργαστηρίου μας για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν . Ξεκίνησαμε την ενότητα που αφορά στην δημιουργία κινούμενης εικόνας. Σε αυτή την ενότητα τα μέλη της ομάδας θα έρθουν σε επαφή με διάφορες τεχνικές κινούμενςη εικόνας καθώς επίσης θα εισαχθούν στις βασικές αρχές εμψύχωσης που διαφοροποιούν μια απλή κίνηση ενός αντικειμένου από την μεταμόρφωσή του σε κάτι "ζωντανό". Παράλληλα, καθώς αυτή η ενότητα είναι συνδεδεμενη με την προηγούμενη της δημιουργίας σεναρίου, θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε τις δημιουργίες που θα προκύψουν σε ένα σενάριο εκπαιδευτικής ταινίας μικρόυ μήκους που θα μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη από το κάθε ΄μέλος της ομάδας μας μετα το τέλος των συναντήσεων μας.
Οι τεχνικές που θα προσεγγίσουμε βιωματικά περιλαμβάνουν: τεχνικές οριζόντιας λήψης (animation με κούκλες, animation με αντικείμενα, pixilation) και τεχνικές κάθετης λήψης (cut out, animation με άμμο, μικτές τεχνικές).
Οι βασικές αρχές εμψύχωσης περιλαμβάνουν τις παρακάτω:
προαγγελία κίνησης
πλαστικότητα
αίσθηση βάρους
εκφραστικότητα στην εκφορά λόγου
έλεγχος του ρυθμού

Α. Στην πρώτη συνάντηση ξεκίνησε η κατασκεύή κούκλας με χαρτοταινίες και σκελετό για οριζόντια λήψη.
Η τεχνική δημιουργίας αυτού του τύπου κούκλας stop motion animation είναι μια ευρεσιτεχνία του Σπύρου Σιάκα. Σημειώσεις για τον τρόπο δημιουγρίας του σκελετού αυτ΄'ης της κούκλας μπορείτε να βρε'ιτε και να κατεβάσετε δωρεάν στο site του εργαστηρίου μας. Παράλληλα αρχίσαμε να σκεφτόμαστε και να συζητάμε το ρόλο που θ α μπορούσε να πάιξει η κούκλα μας σε κάποια εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιώντας την δραστηριότητα δημιουργίας ίας σεναρίου στην τάξη "θέσης ενός ερωτήματος μέσα από μια ταινία που θ αέχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός" την οποία αναπτύξαμε στις προηγούμνες συναντήσεις

Β. Στην ίδια συνάντηση κόψαμε την βασιλόπιτα που έφερε η Σάσα, η οποία (κατα σύμπτωση) κατά σύμπτωση κέρδισε και το φλουρί.


Δείτε τις σημειώσεις