Σπύρος Σιάκας
29 Ιανουάριος 12:28 π.μ.
Ημερολογιο συναντήσεων εργαστηρίου animation
Συνάντηση 3η Ενότητα 2η
Σε αυτή την συνάντηση, όπως βλέπετε και από το βίντεο που ήδη ανήρτησε ο Παναγιώτης, συνεχίσαμε τις προσπάθειες εμψύχωσης της κούκλας μας αξιοπόιώντας τι δυνατότητες ελέγχου του ρυθμού στην διαδικασία λήψης της κινούμενης εικόνας ( επιβραδύνσεις επιταχύνσεις και πάυσεις)
Παράλληλα δημιουργήσαμε και τ αχέρια της κούκλας. Στην επόμενη συνάντηση θα ασχοληθούμε με την ταχνική του nimation με άμμο και θα συζητήσουμε τρόπους και σενάρια νοηματικής σύνδεσης των τρισδιάστατων λήψεων της κούκλας με τις δισδιάστατες τεχνικές του animation με αλέυρ και του cut out.


Η κουνέλα -μπαλαρίνα στα πρώτα της βήματα κι ο αρχαίος τουμπελεκίστας σε δράση....