Εδώ θα βρείτε τραγούδια και μουσικά θέματα που μπορείτε ελεύθερα να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε στις ταινίες σας, αναφέροντας το δημιουργό μόνο, χωρίς πνευματικά δικαιώματα. Προσθέστε τις δικές σας πηγές.

Free Sound Effects Catalogue

Ambience(85)Cinematic(252)Dj SFX(77)Instruments (phrases)
Instruments (samples)I (273)(34)Metallic(31)Multimedia sounds(24)Music idents(40)Nature(30)Plain SFX(294)Scary sounds(134)Sound design(15)Utility(9)


external image fsm_dotlogo.jpgRoyalty-Free Music: Where To Find Free Music Tracks For Your Video Clips
Free music for films and video

external image logo.gif


external image pan2copy.pngΠροσωπικές προσπάθειες ή συνδιαμορφωμένες με φίλους

external image pancopy.png Προσωπικές προσπάθειες